Veel meer geld voor veel minder theater

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag was het eindelijk in de pers te lezen. Het college kiest definitief voor een nieuw theater op de plek van de huidige bibliotheek. Deze optie was een tijd terug al door het college aan de raad voorgelegd, maar er zat nog geen financieel plaatje bij. Nu zit dat er wel bij. En daar schrok ik nogal van.

In alle raadsvergaderingen tot nu toe heeft het college resoluut de verbouwing van het theater naast de plannen van Stad als Podium afgewezen. Het was te duur. En nu legt het college een plan neer voor een nieuw theater van 8,7 miljoen, terwijl de verbouwing van het huidige theater 3,5 zou kosten.

Je zou dan verwachten dat je dan een schitterend theater zou krijgen. Het mag tenslotte wat kosten. We zitten dan immers bijna weer aan de kosten die destijds geraamd waren voor een theater in Waterfront. Een schitterend groot, vernieuwend theater. Een visitekaarte voor de regio. Maar nee. In het meest uitgebreide scenario komt er een vlakkevloer theater met maximaal 290 zitplaatsen.

Laat dat even tot u doordringen. We gaan een theater met 600 zitplaatsen sluiten en vervangen dat door een theater met nog geen 300 plaatsen. En daar betalen we 2,5 keer zoveel geld voor. Volgt u het nog? En oh ja: het wordt een vlakkevloertheater. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld De Dialoog in Ermelo. Geen podiumtheater, geen orkestbak etc. Dus ook de mogelijkheden worden minder.

Is het dan erg dat er minder dan 300 plaatsen komen? Om wethouder Van Noort te citeren: “Er zijn misschien zes voorstellingen per jaar die helemaal uitverkocht zijn. Vaak blijken driehonderd plaatsen genoeg.” Is dat zo? Als de de cijfers van het theater zelf bekijken komen er gemiddeld meer dan 250 bezoekers per voorstelling. 20 voorstellingen per jaar trekken meer dan 300 bezoekers, 9 voorstellingen trekken meer dan 500 bezoekers en tellen als uitverkocht. Het is duidelijk dat de wethouder de plank toch op zijn minst een beetje misslaat.

Bovendien, zullen er nog wel grote namen optreden in een zaal van minder dan 300 mensen? SaP connectie verwacht van wel, gezien de voorbeeldprogrammering. Maar deze artiesten zullen wel betaald moeten worden, en de helft van de kaartjes betekent dan of meer subsidie, of een duurder kaartje, of een artiest die met minder genoegen neemt. Ik gok dat dit laatste niet zal gebeuren. En dat verwacht ook wethouder De Jong: “Voor grotere artiesten, moet je naar een grotere stad”.

Niet leuk, maar wel duidelijk. De artiesten die de meeste bezoekers trekken, die komen waarschijnlijk niet meer. Maar dat is ook niet erg, want het college vindt het sowieso niet nodig om alle doelgroepen te bedienen: “Het zijn twee generaties cultuurliefhebbers die beide een hele andere kijk op cultuur hebben. Misschien kunnen die simpelweg niet samengebracht worden.”, aldus wethouder van Noort.

En oh wacht, we vergeten nog iets. Als we het theater eenmaal hebben, moet het ook nog geexploiteerd worden. SaP-connectie gaat dat niet doen, die willen alleen voorstellingen programmeren. Dus, wie gaat het risico nemen om dit te doen? Dat weet het college helaas ook nog niet.

Hopelijk denkt de gemeenteraad anders over het theater dan de gemeente. Tenslotte heeft de raad het laatste woord . Houden we een mooi theater, met een mooie programmering? Of gaan we voor een veel kleiner theater waar we veel meer voor moeten betalen?

En zet alsjeblieft als politiek het theater en SaP-connectie niet meer tegenover elkaar. Beide hebben mooie plannen. Samenwerking leverde vooralsnog geen resultaat op, maar dat kwam vooral omdat het budget hiervoor niet voorhanden was. En als het college ineens 8,7 miljoen uit wil geven, dan zou dat toch geen bezwaar meer moeten zijn. Dus kies én voor een theater wat uniek is voor de regie én voor de ondersteuning van schitterende lokale initiatieven. Laat Harderwijk bruisen!

En als laatste nog een paar conclusies uit het rapport over de haalbaarheid van het bouwen bij de bibliotheek, gewoon ter illustratie.

  • Niet onderzocht is of de huidige fundering van de bibliotheek toereikend is voor het realiseren van de nieuwbouw uit variant 3. Funderingsgegevens waren voor deze uitwerking niet beschikbaar.
  • Naar verwachting zal een theaterfaciliteit in het bibliotheekgebouw niet binnen de financiële bandbreedtes van de gemeente kunnen worden gerealiseerd (rekening houdend met aanvullende investeringen in theatertechniek en investeringen in mobiele infrastructuur, indien de plannen van de SaP-connectie worden gehonoreerd).
  • Het bouwen dan wel verbouwen van een gebouw in de (historische) binnenstad is relatief kostbaar vanwege de zeer hoge bouwplaats- en sloopkosten die de ligging en de beperkte ruimte op het perceel met zich meebrengen. Er is op de locatie aan de Academiestraat 5 géén bouwplaats (geen plaats voor containers, bouwketen, bouwkraan e.d.) beschikbaar en de locatie is slecht bereikbaar voor bouwverkeer. Dat maakt het slopen en bouwen er zeer gecompliceerd en in verhouding kostbaar.
  • In de genoemde bedragen voor realisatiekosten moet in deze fase van het project een onzekerheidsmarge van plus of min 20% worden verdisconteerd. Indien het gaat om de plus, is dit met name vanwege de uitzonderlijk beperkte ruimtelijke omstandigheden van het perceel in kwestie en de stijgende bouwkosten.

 

Vakantiepark of woonwijk?

Het is een discussie die al tientallen jaren sleept. Niet alleen in Harderwijk, maar in de hele regio. In het kort: Een deel van de vakantieparken in de regio is inmiddels een verkapte woonwijk. Deels voor mensen die tijdelijk een woning nodig hebben, bijvoorbeeld als starter of na een scheiding. Maar ook voor mensen die zich hier bewust en niet uit noodzaak hebben gevestigd. Permanente bewoning is officieel illegaal en aanpak hiervan heeft in het verleden tot felle confrontaties geleid. Uiteindelijk heeft Harderwijk besloten huidige bewoners een gedoogstatus te geven. Die vervalt zodra de bewoners verhuizen. Lees verder

Starters in de kou

Geen sociale woningbouw in de wijk. Met dat uitgangspunt is de prestigewijk Waterfront gebouwd. En tegen de eigen woonvisie in lijkt het Harderwijks college dat uitgangspunt nu ook toe te gaan passen op het nieuwste stukje Drielanden: Harderweide. Blijkbaar horen goedkopere huurwoningen geen onderdeel meer te zijn van nieuwe wijken. En dat terwijl gevarieerde wijken een stad levendig en ook leefbaar maken. Je voorkomt dat je toekomstige achterstandswijken bouwt. Lees verder

Inzamelen voor de voedselbank

WP_20170408_12_43_37_ProJe kunt wel elke keer zeggen dat je op wilt komen voor de mensen die het het hardste nodig hebben, maar daar hoort ook actie bij. Niet alleen met woorden in de politiek, maar ook op straat. En daarom hebben wij vandaag met een groep PvdA vrijwilligers de hele dag voedsel ingezameld voor de voedselbank in Harderwijk. Want hoe erg het ook eigenlijk is dat er een voedselbank nodig is: hij is hard nodig. Lees verder

Het is dit of burgeroorlog

niemollerHet is dit of burgeroorlog. Dat is het beeld wat steeds vaker wordt neergezet door de volgelingen van Wilders. Dat is ook niet gek. Wilders heeft zelf al eens aangegeven dat er een revolte moet komen als hij niet in de regering komt. Bizarre retoriek. Sowieso heeft de PVV nooit meer dan 24 zetels gehaald (minder dan 1/6 van het totaal) en het ziet er op dit moment nog niet naar uit dat ze veel groter dan dat worden.

Volgens Wilders is het echter belachelijk dat zijn stemmers stelselmatig worden genegeerd. Tja, dat is nu eenmaal hoe het werkt in Nederland. Er komt een coalitie, gevormd door een meerderheid van partijen. Zelfs de grootste partij zit daar niet altijd in. In 1977 had de PvdA 53 zetels, maar vormden VVD en CDA uiteindelijk de regering. Kwam er toen een revolutie? Natuurlijk niet. Lees verder

Theater in de raad

15541973_1848290565390034_3925112371321737086_nStad als Podium, het blijft een bijzonder dossier. Harderwijk wil gaan voor een vernieuwend cultureel beleid, waar zoveel mogelijk Harderwijkers van kunnen genieten. Laat de stad bruisen, dat was de intentie. In eerste instantie wilde het college direct de sluiting van het huidige theater in gang zetten, en dit te vervangen door nog onbekende initiatieven. Dat was de raad een brug te ver. Het huidige theater moest ook een kans komen om met vernieuwende ideeën te komen. Schoorvoetend ging men akkoord. Lees verder